Digitális nemzedék konferencia 2015

Az elmúlt években számos szakmai diskurzus indult a digitális generációk oktatásának és nevelésének témaköréhez kapcsolódóan. A „Digitális nemzedék konferencia” egy olyan szakmai konferenciasorozat, amely pedagógusok, oktatáskutatók, nevelésszociológusok, pszichológusok, szociális szakemberek, szülők és leendő tanárok párbeszédére teremt lehetőséget, amely párbeszéd keretében azonosítjuk azokat a jelenségeket, amelyek az általunk tanított és nevelt digitális generációra igazak. A különböző digitális generációkat leíró elméletek egy része meginogni látszik, mások új kategóriákkal bővítik a már kialakult csoportosításokat, de abban mindenki egyetért, hogy a digitális generációk tanítása, tanulásuk támogatása a korábbiaktól eltérő módszereket, más tanári attitűdöt és szemléletváltást igényel.

A „Digitális nemzedék konferencia 2015” kiemelt témakörei:

  • Az ismeretszerzés és ismeretátadás új formái az információs társadalomban
  • A modern kommunikációs eszközök alkalmazásának pszichológiai hatásai
  • Új trendek az oktatásban: játékosítás (gamifikáció) és tabletek az iskolában
  • Az IKT-eszközökkel támogatott tanulást, tanítást segítő módszerek a gyakorlatban

A konferencián való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. (A regisztrációs oldal hamarosan elérhető lesz.)

A konferencia időpontja: 2015. március 21.
A konferencia helyszíne: ELTE PPK, 1075 Budapest, Kazinczy u. 23-27.
A konferencia törzsközönsége: 250-350 fő pedagógus

Programbizottság:
Hülber László (a programbizottság elnöke, ELTE PPK Neveléstudományi Intézet ITOK)
B. Tier Noémi (Tempus Közalapítvány)
Földes Petra (Osztályfőnökök Országos Szakmai Egyesülete)
Lévai Dóra (ELTE PPK Neveléstudományi Intézet ITOK)
Szekszárdi Júlia (Osztályfőnökök Országos Szakmai Egyesülete)

Szervezők:
ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar, Neveléstudományi Intézet Információs Társadalom Oktató- és Kutatócsoport (itok.oktinf.elte.hu)
Tempus Közalapítvány (tka.hu)
Osztályfőnökök Országos Szakmai Egyesülete (osztalyfonok.hu)

Szervezőbizottság:
Hülber László
Lévai Dóra
Salamon Szilvia

Both comments and pings are currently closed.