Sportszervező BA

Aktuális tanév: 2012/2013. tanév őszi félév

A kurzus címe: Informatika
A kurzus kódja: SSZB-114/1
A kurzus kreditértéke: 2 kredit
A kurzus típusa: szeminárium
Kontaktórák száma: heti 2 óra
Ajánlott szak/félév: Sportszervező BA, I. félév
A kurzus célja:

A hallgatók felkészítése a web2.0-ás eszközök és online szolgáltatások mindennapi használatára. A kurzus során olyan informatikai eszközökkel ismerkednek meg a tanulók, amelyeket könnyedén használhatnak majd későbbi munkájuk során. Kiemelt cél, hogy a hallgatók olyan ismeretek birtokába jussanak, amelyek megkönnyítik munkájuk során az internet, az online alkalmazások és a számítógép hatékony és célnak megfelelő használatát. Különös figyelmet fordítunk a kollaboratív eszközök használatára. A kurzus során kitérünk a termékek és szolgáltatások interneten keresztüli értékesítésének lehetőségeire is

Kompetenciák:

A hallgató készüljön fel:

○        az IKT és a web 2.0 eszközeinek használatára
○        az internetes lehetőségek felhasználására az oktatási folyamat során
○        az újszerű eszközökhöz jobban illeszkedő tanítási módszerek és tanulói munkaformák alkalmazására
○        szakmai fejlődésben elkötelezettségre
○        önművelésre: a munkáját segítő szakirodalom folyamatos követésére
○        önálló ismeretszerzésre

Ismeretanyag-tartalom:

●       az online kommunikáció célja, eszköztára, online rendszerek és web 2.0 alkalmazások szerepe a kommunikációban, közösségfejlesztésben
●        esettanulmányok optimális kommunikációs megoldásokra,
●        eseményszervezés és projektmenedzsment támogatása online alkalmazásokkal
●        Meetup szervezőportál szolgáltatásai
●        a közösség tagjainak interaktív tartalommegosztása (blog, twitter, tumblr)
●        geolokációs információkezelés online felületen (foursquare, panoramio)
●        Google rövid bemutatása, szolgáltatásai

 • Levelezés, Dokumentum kezelés,
 1. Gmail fiók készítés – fiktív csapatnévvel
 2. Naptár kezelés-határidők rögzítése maguknak
 3. Dokumentum kezelés – feltöltés meglévő dokumnetumból illetve

új létrehozása – ide hozzák létre és tárolják azokat a tartalmakat, amelyeket majd
a weblapukba beillesztenek

 • Képek, Térképek, Naptár
 1. Képfeltöltés – Picasa rövid bemutatása
 2. Útvonaltervezés
 3. Naptár kezelés-határidők rögzítése maguknak

●        Facebook (rajongói) oldal készítés

 1. oldal vagy csoport? zárt csoport vagy nyílt csoport? facebook integrálás más online rendszerekhez
 2. eseményszervezés, online kommunikció és marketing ötletek a népszerűsítéshez

●        WordPress általánosan, bemutatása, felépítése

 1. Blogolj.net-n regisztrálni előbbi órán létrehozott gmail fiókkal
 2. Tartalomkészítés (bejegyzés, kategória, oldal, címke) – GoogleDocs-ban
 3. Menükezelés, widgetek, kiegészítők, sablon
 4. menürendszer kialakítása
 5. widgetbe a social ikon beágyazás (rajongói facebook oldal)
 6. sablon választás – telepítés lehetőségét illusztrálva

●        Youtube videó kezelés

 1. készítés telefonnal,
 2. feltöltés a gmail fiókjukkal,
 3. tartalomba történő beágyazása
 4. szerzői jogok és felhasznlás jogszabályi hátterének áttekintése

●        Picasa album készítés

 1. készítés telefonnal
 2. feltöltés albumba a gmail fiókjukkal
 3. album beágyazása tartalomba

●        Google térkép beágyazása tartalomba

Kötelező szakirodalom:

Mindent a Google-ról: http://www.google.hu/intl/hu/about.html
Kárpáti Andrea: A 21. század iskolája.  Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 2008. (letölthető:http://www.microsoft.com/hun/oktatas/default.mspx)

Ajánlott irodalom

Barabási Albert-László – Behálózva (ISBN:9789632271415)
John Battelle – Keress! (ISBN:9789637525872)
Eric Verzuh – Projektmenedzsment (ISBN:9789637525773)
Bőgel Görgy – Blogvilág (ISBN:9639686034)
Chris Anderson – Hosszú farok (ISBN:9789639686205)
Chris Anderson – Ingyen (ISBN:978-963-9686-98-4)
Larry Weber – Marketing a hálón (ISBN:9789639686526)
Steve Krug – Ne törd a fejem (ISBN:9789639686533)
Seth Godin – Online marketing – másképp (ISBN: 978-963-9686-86-1)
Don Tapscott, Anthony D. Williams – Wikinómia  (ISBN:9789639686229
Google blog: http://googleblog.blogspot.com/
Dobó Mátyás webtanácsadó blogja: http://doransky.hu
Sasvári József hivatásos blogger oldala: http://plastik.hu
Szabó Gergely webtechnológiával foglalkozó blogja – http://webisztan.blog.hu
hasznald.hu blog: http://www.hasznald.hu/blog/