Tanárszak MA

2012/2013. tavaszi félév

A kurzus címe: Modern eszközök a pedagógiában

A kurzus kódja: TANM-PPM-111

A kurzus kreditértéke: 2 kredit

A kurzus típusa: szeminárium

Kontaktórák száma: Félévi 30 óra

Ajánlott szak/félév: tanári MA szak, I. félév

A kurzus célja: A tanári mesterszakon tanuló hallgatók felkészítése a tanári pálya során használható web 2.0-ás eszközök és internetes szolgáltatások alkalmazására. A kurzus elsődleges célja, hogy az IKT eszközök oktatásban való használatának didaktikai vonatkozásait közelebbről megismerjék a hallgatók.

A félév kontaktóráin a tanítási-tanulási folyamatot támogató online alkalmazásokat mutatunk be, amelyek elsősorban az online tanulási környezet módszertani jellemzőinek megismeréséhez járulnak hozzá. A kurzus teljesítéséhez kapcsolódó feladatok kiemelt célja a mindennapi tanítási gyakorlathoz való illeszkedés, és a tanári önreflexió fejlesztése.

Kompetenciák:

A hallgató legyen képes:

○      az IKT és a web 2.0 eszközeinek használatára

○      az internetes lehetőségek felhasználására az oktatási folyamat során

○      az újszerű eszközökhöz jobban illeszkedő tanítási módszerek és tanulói munkaformák alkalmazására

○      tartalomfejlesztésre

○      szakmai fejlődésben elkötelezettségre

○      önművelésre: a munkáját segítő források folyamatos követésére

○      önálló ismeretszerzésre, élethosszig tartó tanulásra

Ismeretanyag-tartalom:

A szemináriumok témái:

1       A félév követelményeinek ismertetése. A web 2.0 alapjai. Elméleti és a gyakorlati felhasználás bemutatása oktatási környezethez kapcsolódóan.[1] Digitális generációk – információs társadalom hatásai: az iskola és az oktatási folyamat résztvevőinek szerepváltozásai.

2       Tartalomkezelő keretrendszerek. Az online tanulási környezet didaktikai jellemzői.  Online tartalommegosztás és tartalomszerkesztés a tanulási-tanítási folyamat támogatására: Moodle, Iskolapad. A pedagógiai tervezés szintjei.

3       A Google – Miért használjuk a Google szolgáltatásait az oktatáshoz kapcsolódóan? (Google dokumentumok)

4       Google oldalak – weblapkészítés egyszerűen. Google űrlap.

5       Online fogalomtérképek használata az oktatásban. Online időszalagok az oktatásban – Timetoast és Dipity.

6       Interaktív tábla, digitális tananyagok használata a szaktárgyi oktatás során (Smart Notebook, Realika, Geogebra, Sunflower)

7       Prezentáció online környezetben: Slideshare, Prezi.com

8       Online és offline szavazórendszerek a formatív értékelésben.

9       A Sulinet szolgáltatásai

10   Mikroblogok: Twitter/Tumblr. Tanárblogok és tantárgyi blogok.

11   RSS és Google Olvasó használata a tantárgyi tartalmakhoz.

12   Wiki-használat módszerei az órai és az otthoni tanulásban (wikipédia és pbworks.com). Közösségi könyvjelzők. (del.icio.us)

13   A félév zárása, értékelés, visszajelzés

Kötelező szakirodalom:.

●       Ollé János – Papp-Danka Adrienn – Lévai Dóra – Tóth-Mózer Szilvia – Virányi Anita: Oktatásinformatikai módszerek. Tanítás és tanulás az információs társadalomban. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 2013.

●       Bedő Andrea – Schlotter Judit: Az interaktív tábla. Műszaki Kiadó, Budapest, 2008.

●       Kárpáti Andrea, Molnár Gyöngyvér, Tóth Péter, Főző Attila László (szerk.): A 21. század iskolája.  Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 2008.
(letölthető innen)

A mikrotanításokhoz javasolt irodalom:

●       Főző Attila László: A geocaching alkalmazása az oktatásban. In: Bányai Sándor–Szivák Judit (szerk.): MódszerLesen. Infokommunikációs módszerek a tanításban. Raabe Kiadó, Budapest, 2011. szeptember

●       Főző Attila László: eTwinning – Európai Diákprojektek. In: Bányai Sándor–Szivák Judit (szerk.): MódszerLesen. Infokommunikációs módszerek a tanításban. Raabe Kiadó, Budapest, 2012. február

●       Főző Attila László: Kiterjesztett valóság QR-kódokkal. In: Bányai Sándor–Szivák Judit (szerk.): MódszerLesen. Infokommunikációs módszerek a tanításban. Raabe Kiadó, Budapest, 2012. február

●       Habók Lilla: Egyetemes és magyar művészeti képadatbázisok. In: Bányai Sándor–Szivák Judit (szerk.): MódszerLesen. Infokommunikációs módszerek a tanításban. Raabe Kiadó, Budapest, 2011. szeptember

●       Habók Lilla: Könyvtárportál – egy közös könyvtári katalógus. In: Bányai Sándor–Szivák Judit (szerk.): MódszerLesen. Infokommunikációs módszerek a tanításban. Raabe Kiadó, Budapest, 2011. szeptember

●       Habók Lilla: RunKeeper  – Mozduljunk együtt! In: Bányai Sándor–Szivák Judit (szerk.): MódszerLesen. Infokommunikációs módszerek a tanításban. Raabe Kiadó, Budapest, 2012. február

●       Magyari Gábor: Tanári weblap a Google Sites segítségével In: Bányai Sándor–Szivák Judit (szerk.): MódszerLesen. Infokommunikációs módszerek a tanításban. Raabe Kiadó, Budapest, 2011. január

●       Magyari Gábor: Virtuális természettudomány a Phet segítségével. In: Bányai Sándor–Szivák Judit (szerk.): MódszerLesen. Oktatásinformatikai módszerek. Raabe Kiadó, Budapest, 2011. január

●       Ollé János: Számítógép és internet az oktatásban. In: Bányai Sándor–Szivák Judit (szerk.): MódszerLesen. Infokommunikációs módszerek a tanításban. Raabe Kiadó, Budapest, 2010. március

●       Ollé János: A közösségi blog.  In: Bányai Sándor–Szivák Judit (szerk.): MódszerLesen. Oktatásinformatikai módszerek. Raabe Kiadó, Budapest, 2010. május

●       Ollé János: Kattintott kőkorszak? Számítógép az iskolában. In: Bányai Sándor–Szivák Judit (szerk.): MódszerLesen. Infokommunikációs módszerek a tanításban. Raabe Kiadó, Budapest, 2010. május

●       Ollé János: A digitális bevándorló pedagógus túlélőkészlete. In: Bányai Sándor–Szivák Judit (szerk.): MódszerLesen. Infokommunikációs módszerek a tanításban. Raabe Kiadó, Budapest, 2010. szeptember

●       Ollé János: Közös könyvjelző és közös katalógus.  In: Bányai Sándor–Szivák Judit (szerk.): MódszerLesen. Oktatásinformatikai módszerek. Raabe Kiadó, Budapest, 2010. szeptember

●       Ollé János: Fogalomtérkép közös munkához. In: Bányai Sándor–Szivák Judit (szerk.): MódszerLesen. Oktatásinformatikai módszerek. Raabe Kiadó, Budapest, 2010. szeptember

●       Ollé János: A Wikipédia mint szótár. In: Bányai Sándor–Szivák Judit (szerk.): MódszerLesen. Oktatásinformatikai módszerek. Raabe Kiadó, Budapest, 2010. március

●       Ollé János: Csiripelés az iskolában és azon kívül. In: Bányai Sándor–Szivák Judit (szerk.): MódszerLesen. Oktatásinformatikai módszerek. Raabe Kiadó, Budapest, 2011. január

●       Papp-Danka Adrienn: A szájberdzsungel csapdái. In: Bányai Sándor–Szivák Judit (szerk.): MódszerLesen. Komplex téma-és foglalkozástervek. Raabe Kiadó, Budapest, 2011. május

●       Papp-Danka Adrienn–Magyari Gábor: Tetszik az új táblánk? Szavazzunk! – Az interaktív tábla és a szavazórendszerek használatának módszertani előnyei. In: Bányai Sándor–Szivák Judit (szerk.): MódszerLesen. Infokommunikációs módszerek a tanításban. Raabe Kiadó, Budapest, 2011. június

●       Tóth-Mózer Szilvia: Google megosztott prezentáció. In: Bányai Sándor–Szivák Judit (szerk.): MódszerLesen. Oktatásinformatikai módszerek. Raabe Kiadó, Budapest, 2011. január

●       Tóth-Mózer Szilvia: Jog the web. In: Bányai Sándor–Szivák Judit (szerk.): MódszerLesen. Oktatásinformatikai módszerek. Raabe Kiadó, Budapest, 2011. január

●       Tóth-Mózer Szilvia: Moly.hu. In: Bányai Sándor–Szivák Judit (szerk.): MódszerLesen. Oktatásinformatikai módszerek. Raabe Kiadó, Budapest, 2011. május

●       Tóth-Mózer Szilvia: PBworks. In: Bányai Sándor–Szivák Judit (szerk.): MódszerLesen. Infokommunikációs módszerek a tanításban. Raabe Kiadó, Budapest, 2011. szeptember

●       Tóth-Mózer Szilvia: Prezi.com. In: Bányai Sándor–Szivák Judit (szerk.): MódszerLesen. Oktatásinformatikai módszerek. Raabe Kiadó, Budapest, 2011. január

●       Tóth-Mózer Szilvia: Quizlet. In: Bányai Sándor–Szivák Judit (szerk.): MódszerLesen. Oktatásinformatikai módszerek. Raabe Kiadó, Budapest, 2011. szeptember

●       Tóth-Mózer Szilvia: Slideshare.net. In: Bányai Sándor–Szivák Judit (szerk.): MódszerLesen. Oktatásinformatikai módszerek. Raabe Kiadó, Budapest, 2011. január

●       Tóth-Mózer Szilvia: Virtuális osztályterem. In: Bányai Sándor–Szivák Judit (szerk.): MódszerLesen. Infokommunikációs módszerek a tanításban. Raabe Kiadó, Budapest, 2011. május

●       Tóth-Mózer Szilvia–Virányi Anita: A prezentáció módszertana. In: Bányai Sándor–Szivák Judit (szerk.): MódszerLesen. Infokommunikációs módszerek a tanításban. Raabe Kiadó, Budapest, 2011. január

●       Tóth-Mózer Szilvia: Issuu – Iskolaújság az interneten. In: Bányai Sándor–Szivák Judit (szerk.): MódszerLesen. Infokommunikációs módszerek a tanításban. Raabe Kiadó, Budapest, 2012. február

●       Virányi Anita: Prezentáció digitális tartalommal I. – Sulinet Digitális Tudásbázis (SDT) In: Bányai Sándor–Szivák Judit (szerk.): MódszerLesen. Infokommunikációs módszerek a tanításban. Raabe Kiadó, Budapest, 2011. január

●       Virányi Anita: Prezentáció digitális tartalommal II. – A Realika tananyagai In: Bányai Sándor–Szivák Judit (szerk.): MódszerLesen. Infokommunikációs módszerek a tanításban. Raabe Kiadó, Budapest, 2011. január

●       Virányi Anita: Prezentáció digitális tartalommal III. – Magyar Elektronikus Könyvtár (MEK) In: Bányai Sándor–Szivák Judit (szerk.): MódszerLesen. Infokommunikációs módszerek a tanításban. Raabe Kiadó, Budapest, 2011. január

●       Virányi Anita: Prezentáció digitális tartalommal IV. – Nemzeti Digitális Adattár (NDA) In: Bányai Sándor–Szivák Judit (szerk.): MódszerLesen. Infokommunikációs módszerek a tanításban. Raabe Kiadó, Budapest, 2011. január

Ajánlott szakirodalom:

●       Abonyi-Tóth Andor (2011): Bevezetés a Twitter használatába. ELTE IK.

●       Falus Iván szerk. (2003): Didaktika. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest.

●       Főző Attila László: Szinkrón és aszinkrón kommunikáció IKT alapú oktatási projektekben. Új Pedagógiai Szemle 2006/1.

●       Hunya Márta – Dancsó Tünde – Tartsayné Németh Nóra (2006) Informatikai eszközök használata a tanítási órákon. Új Pedagógiai Szemle, 7-8, 163-177.

●       Kelemen Rita (2007): A szavazóegység felhasználási lehetőségei az oktatásban. In: Komenczi Bertalan: Didactica Elektromagna

●       Korom Erzsébet (szerk.): Kihívások a XXI. század iskolájában. TIT, Szeged. 125-142.

●       Kőfalvi Tamás (2006): e-tanítás: Információs és kommunikációs technológiák felhasználása az oktatásban. Alapismeretek a tanári mesterségre készülők számára. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest.

●       Lévai Dóra, Tóth-Mózer Szilvia, Szekszárdi Júlia (szerk.): Digitális pedagógus konferencia 2012. Konferenciakötet, Budapest, ELTE PPK (ISBN: 978-963-284-253-0)

●       Merényi Ádám – Szabó Vince – Takács Attila (2006, szerk.): 101 ötlet innovatív tanárok részére. Jedlik Oktatási Stúdió, Microsoft, Budapest.

●       Molnár Gyöngyvér (2007): Új ICT eszközök alkalmazása az iskolai gyakorlatban. In: Korom Erzsébet (szerk.): Kihívások a XXI. század iskolájában. TIT, Szeged. 2007. 101-124.

●       Hunyady Györgyné – Nádasi Mária (2000): Pedagógiai tervezés.

Comenius, Pécs.)

●       Oktatás és Informatika. Iskolakultúra, XIV. évfolyam, 2004. december

●       Oktatás-Informatika c. folyóirat (http://www.oktatas-informatika.hu/)

●       Oktatás-Informatikai Konferenciasorozat tanulmánykötetei (http://issuu.com/elteppkoktinf/docs)

●       Ollé János blog: http://blog.ollejanos.hu

●       Tóth-Mózer Szilvia – Lévai Dóra: Az oktatási és nevelési folyamat kiterjesztése online közösségi felületekre (Hungarian Educational Research Journal I. évfolyam, 2011/1. szám)

●       Tóth-Mózer Szilvia, Lévai Dóra, Szekszárdi Júlia (szerk.): Digitális nemzedék konferencia 2012. Konferenciakötet, Budapest, ELTE PPK (ISBN: 978-963-284-234-9)