Tanítás-tanulás doktori alprogram

A kurzus címe: e-Learning
A kurzus kódja: NEVD/TT1/111
A kurzus kreditértéke:
A kurzus típusa: elméleti
Kontaktórák száma: heti 1 alkalom
Ajánlott szak/félév: PhD kurzus a Tanítás-tanulás alprogramban

A kurzus célja: A kurzus általános ismertető jelleggel sorra veszi azokat a témaköröket, amelyek az eLearning területén aktuális kutatási irányokat, fontosabb problémákat, a jövőben várható eredményeket jelenítenek meg. A kurzus nem informatikai jellegű és nem is készségfejlesztő gyakorlat, sokkal inkább közös beszélgetés egy-egy témáról néha meghívott előadóval kiegészülve.

Ajánlott témakörök:

  • Számítógéppel segített tanulás a közoktatásban és felsőoktatásban, web 1.0, web 2.0,
  • web 3.0
  • Információs társadalom, online tanulási környezetek, közösségi portálok
  • Digitális nemzedék, digitális bevándorlók és bennszülöttek
  • Konnektivizmus, a hálózati tanulás elmélete és gyakorlata
  • Virtuális oktatási környezetek

A kurzus nyitott, a résztvevők web2 eszközöket alkalmaznak a tartalom közös feldolgozásához (pl. blogot írnak, twittert, RSS-t, videó- és képmegosztó online eszközöket alkalmaznak). A kurzus látogatásának nincs informatikai előfeltétele. A kurzus részben konnektivista módszertannal támogatva zajlik, a közösségi tanulás során létrehozott produktumok portfóliója adja a teljesítés alapját.