Digitális nemzedék

Digitális Nemzedék Konferencia 2012

2012. február 11-én az ELTE PPK Iskolapedagógiai Központ, Információs Társadalom Oktató- és Kutatócsoport, az Osztályfőnökök Országos Szakmai Egyesülete és a Magyartanárok Egyesülete szervezésében először került megrendezésre a Digitális Nemzedék Konferencia. A konferencia a gyakorló pedagógusokat szólította meg, és olyan szakmai fórumot hívott életre, amelyen elkezdődhetett egy diskurzus a netgeneráció oktatására és nevelésére történő felkészülésről. Teret kaptak történeti, pszichológiai, szociológiai és gyógypedagógiai szempontok is.
A plenáris előadásokat és a délutáni szekciókat egy kerekasztal-beszélgetés kötötte össze, ahol egyetemi és főiskolai oktatók és kutatók, középiskolai tanárok tárgyalták meg a netgeneráció sajátosságaihoz közelítő oktatást és tanárképzést. A konferenciához kapcsolódott egy pályázat is: általános iskolás és középiskolás tanulók készítettek videót a digitális bennszülöttek mindennapjairól.
A konferencia részletes programja, a délelőtti előadások és a kerekasztal-beszélgetés, valamint a pályázat díjkiosztója felvételről, az online konferenciakötet és a prezentációk megtekinthetők az alábbi honlapon:http://digitalisnemzedek.hu/
Bízunk benne, hogy a konferencia sorozattá növi ki magát, és hasonló érdeklődés mellett folytatjuk munkánkat.

A kutatás címe, kutatási terület: Digitális nemzedék – hogyan változnak meg a tanulási képességek és alakul át a tanulás fogalma az információs társadalomban?
Összefoglaló (cél, módszerek, eredmények): A kutatás célja feltárni azon sajátosságokat, amelyek az információs kor gyermekeinél módosultak, és amelyek a tanítás és a tanulás folyamatában kulcsszerepet játszanak. Eltúlzott várakozások és félelmek között egyensúlyozva szeretnénk felrajzolni a digitális nemzedék valódi természetrajzát, megosztottságát, szubkultúráit.

A kutatáshoz kapcsolódó konferencia: Digitális Nemzedék Konferencia 2012. (weboldal:digitalisnemzedek.hu)

A kutatásban közreműködik:

Dr. Ollé János
Lévai Dóra
Tóth-Mózer Szilvia

A kutatáshoz kapcsolódó publikációk:

Ollé János, Lévai Dóra, Papp-Danka Adrienn, Tóth-Mózer Szilvia (2011): A digitális nemzedék tanulási stratégiája és tanulási környezete az iskolában és online közösségi felületeken. Szimpózium. XI. Országos Neveléstudományi Konferencia.

Tóth-Mózer Szilvia, Lévai Dóra, Szekszárdi Júlia (szerk.): Digitális Nemzedék Konferencia 2012. Mi dolga a pedagógiának a netgenerációval? ISBN: 978-963-284-234-9 URL: http://issuu.com/elteppk/docs/digitalis_nemzedek_kotet

Tóth-Mózer Szilvia  – Lévai Dóra: Az oktatási és nevelési folyamat kiterjesztése online közösségi felületekre. In:

Hungarian Educational Research Journal. 1. évfolyam (2011), 1. szám

Tóth-Mózer Szilvia: Digitális nomádok és digitális telepesek osztályterme. Digitális Nemzedék Konferencia 2012. Budapest, 2012. február 11.

Tóth-Mózer Szilvia: Egy pedagógiai és pszichológiai fogalom: elméletek, nézetek és kutatási eredmények a digitális nemzedékkel kapcsolatban. IV. Oktatás-Informatikai Konferencia. 2012. február 3-4., Budapest.

Tóth-Mózer Szilvia: Tartalomelőállítás és tudásmegosztás: az online tanulási környezet fogalmának alakulása Y generációs pedagógia szakos hallgatóknál. IV. Oktatás-Informatikai Konferencia. 2012. február 3-4., Budapest.

Ollé János – Papp-Danka Adrienn – Lévai Dóra – Tóth-Mózer Szilvia – Virányi Anita: Oktatás-informatikai módszerek. Tanítás és tanulás az információs társadalomban. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest.(Megjelenés alatt)