Digitális pedagógus

A kutatás címe, kutatási terület: Digitális pedagógus – a pedagógusszerephez kapcsolódó igények, feladatok és lehetőségek az információs társadalomban.

Összefoglaló (cél, módszerek, eredmények): A kutatás célja az információs társadalom pedagógusszerepének definiálása, és így a pedagógusszerep újragondolása. Nemzetközi és hazai tanári kompetenciamodellek, sztenderdek alapján vizsgáljuk a pedagógusszerephez kapcsolódó IKT-s kompetenciákat, valamint a pedagógusok információs társadalomban betöltött helyét, feladatait, lehetőségeit.
Különböző web2.0-ás és online eszközök, oldalak használata során vizsgáljuk a pedagógusok tevékenységét és interakcióit. Célunk feltárni, hogy az információs társadalom pedagógusa milyen interakciókban vesz részt, mennyire aktív az online jelenléte, és milyen értékeket közvetít ezáltal a diákok, kollégák, szülők felé.
A pedagógusok a magyar társadalom legnépesebb értelmiségi csoportját alkotják, ezért fontos, hogy ehhez a szerepkörhöz az információs társadalomban, a digitális generációk tanítása és nevelése során is méltók maradjanak.
A kutatáshoz kapcsolódó konferencia: Digitális Pedagógus Konferencia 2012. (weboldal:digitalispedagogus.hu)

A kutatásban közreműködik:

Dr. Ollé János
Lévai Dóra
Tóth-Mózer Szilvia

A kutatáshoz kapcsolódó publikációk: