Konnektivizmus

A kutatás címe, kutatási terület: Konnektivitsa oktatásmódszertan, a hálózatelméletek oktatási alkalmazása

Összefoglaló (cél, módszerek, eredmények): A kutatások a konnektivista oktatásmódszertan, az online eszközökkel történő hálózati tanulás oktatási folyamatának leírását, a közreműködők online és offline tevékenységének az elemzését célozzák meg. A felnőttképzésben, elsősorban felsőoktatási keretek között zajló kísérletek arra keresik a választ, hogy szervezett, intézményesült oktatásszervezés hogyan befolyásolja a konnektivista tanulási folyamat alakulását, milyen lehetőségeket biztosít és milyen akadályokat állít elsősorban a motiváció, a tanulásmódszertan és tanulásszervezés területén. A kutatások kitérnek arra is, hogy a pedagógusnak és a tanulónak milyen szerep, milyen kompetenciák az optimálisak az eredményes és hatékony oktatási folyamat érdekében. Az oktatási folyamat vizsgálata az általános mikrostruktúrán túl a visszacsatolásra és az értékelésre fókuszál. A kísérletek igyekeznek megmutatni az online eszközökkel támogatott tanulás és a konnektivista folyamat közötti jelentős különbségeket, illetve a konnektivista módszertan nem intézményesült tanulócsoport számára kínált lehetőségeit.

Közreműködők:

Ollé János
Virányi Anita
Tóth-Mózer Szilvia

A kutatáshoz kapcsolódó publikációk:

  • Ollé János: A konnektivista oktatásmódszertani gyakorlat néhány didaktikai sajátossága. In: Ollé János (szerk.) III. Oktatás-Informatikai Konferencia. Tanulmánykötet.. Budapest, Magyarország, 2011.01.14-2011.01.15. Budapest: ELTE Eötvös Kiadó, p. 42.(ISBN:978-963-312-037-8)
  • Virányi Anita, Ollé János: A konnektivista oktatásmódszertan eszközei a tehetséges tanulók oktatásában. In: Csíkos Csaba, Kinyó László (szerk.) X. Országos Neveléstudományi Konferencia: Új törekvések és lehetőségek a 21. századi neveléstudományokban. Program és összefoglalók. Budapest, Magyarország, 2010.11.04-2010.11.06. Budapest: Magyar Tudományos Akadémia, p. 284.
  • Ollé János: A konnektivista oktatásmódszertan sajátosságai a Winkel-féle kritikai-kommunikatív didaktika szemszögéből. In: Csíkos Csaba, Kinyó László (szerk.)
  • X. Országos Neveléstudományi Konferencia: Új törekvések és lehetőségek a 21. századi neveléstudományokban. Program és összefoglalók. Budapest, Magyarország, 2010.11.04-2010.11.06. Budapest: Magyar Tudományos Akadémia, p. 37.
  • Tóth-Mózer Szilvia (2010): Konnektivista alapon szervezett egyetemi kurzusok. Moodle Moot 2010. Gödöllő, 2010. 06. 24-26.