Közösségi oldalak

A kutatás címe, kutatási terület: Online közösségi oldalak vizsgálata – kiemelt figyelemmel az oktatási és nevelési helyzetekhez kapcsolódó használatra.

Összefoglaló (cél, módszerek, eredmények):
A kutatásban online közösségi oldalakon zajló tevékenységeket, interakciókat, kommunikációs formákat vizsgálunk a tanárok-diákok-szülők(?) tevékenysége alapján. Célunk, hogy feltérképezzük az online közösségi oldalak hétköznapi használatát, valamint ezt összevetni a tanítási-tanulási folyamatot támogtaó használat lehetőségeivel. Úgy gondoljuk, hogy a közösségi oldalak az online szocializációban és az online identitás kialakulásában jelentős szerepet játszanak, ezért nem hagyhatjuk figyelmen kívül ezek hatását az oktatási-nevelési folyamatra nézve sem.

A kutatatáshoz kapcsolódó vizsgálatok:
A Facebook-kutatás 2011 egy 2011. januárban Tóth-Mózer Szilvia és Lévai Dóra által indított vizsgálat, amely arra kereste a választ, hogy az oktatási és nevelési folyamat során hogyan használható a legnagyobb hazai és nemzetközi online közösségi oldal. A vizsgálat során a kitöltők (N=1505)  – az általános iskolás tanulóktól a felnőttoktatásban résztvevő hallgatókig – négy fő kérdéskörben adtak válaszokat.

  1. A Facebook-használat sajátosságai

  2. Iskolával kapcsolatos Facebook-használat

  3. Tanár-diák kommunikáció

  4. Metaforagyűjtés

A vizsgálat eredményei követhetőek a kutatás Facebook-csoportjában, valamint a kutatásról készült összefoglaló tanulmány elolvasható itt.

Közreműködők:
Lévai Dóra
Tóth-Mózer Szilvia

A kutatáshoz kapcsolódó publikációk:

  • Tóth-Mózer Szilvia – Lévai Dóra (2011): A tanári szerep megjelenése egy online közösségi portálon a netgeneráció válaszainak tükrében (ELTE PPK Neveléstudományi Doktori Iskola — Hallgatói Konferencia, Budapest, 2011. május 25.

  • Lévai Dóra: Informális tanulás lehetőségei az online közösségi felületen. In: Hegedűs Judit, Kempf Katalin, Németh András (szerk.) Közoktatás, pedagógusképzés, neveléstudomány – a múlt értékei és a jövő kihívásai. XI. Országos Neveléstudományi Konferencia: program és összefoglalók. Budapest, Magyarország, 2011.11.03-2011.11.05. Budapest: MTA Pedagógiai Bizottság, p. 153. (ISBN:978-963-693-380-7)