Virtuális oktatási környezetek

A kutatás címe, kutatási terület: Virtuális és valós oktatási környezetek integrálása. TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR-2010-0003. A felsőoktatás minőségének javítása a kutatás-fejlesztés-innováció-oktatás fejlesztésén keresztül. Pedagogikum alprojekt, A szocializáció társadalmi-környezeti húzóerői pillér, Infokommunikációs környezet/társadalmi szakadék áthidalása 1. elemi projekt.

Összefoglaló (cél, módszerek, eredmények): A kutatás a virtuális 3D környezetek oktatási alkalmazására irányul, ezen belül elsősorban módszertani, szociálpszichológiai és gyógypedagógiai kérdésekkel foglalkozik. A virtuális környezetek oktatási felhasználására korábban számos jó gyakorlat vált ismertté, amelyekre épülve a fejlesztési fázisban létrejött az ELTE PPK Virtuális Oktatási Környezete. A kutatás a virtuális és valós környezetek oktatási célú integrálásával korábban nem vizsgált jelenségek leírására is vállalkozott (3D környezet és valós osztályterem speciális képalkotással és hangtechnikával történő valós idejű összekapcslása). A kísréleti foglalkozások és nyílt oktatási projektek keretében a tréningek virtuális megvalósíthatóságával, illetve az online oktatásszervező keretrendszerek (pl. moodle) és a virtuális tér értékelésre fókuszált összekapcsolásával is foglalkoztunk (sloodle modulok felhasználása formatív és szummatív értékelése a virtuális oktatási folyamatban).

Közreműködők:

  • Ollé János
  • Szabó Mónika
  • Virányi Anita
  • Habók Lilla
  • Kristóf Zsolt

A kutatáshoz kapcsolódó publikációk: