IKT-oktatásmódszertan

Szakirányú továbbképzés neve: IKT-oktatásmódszertan

Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve: információs és kommunikációs technológiák oktatásmódszertani szaktanácsadója

 • Jelentkezési határidő: 2013. január 15., 2013. július 1.
 • Jelentkezés módja: honlapról letölthető jelentkezési lapon.
 • Jelentkezés díja: 7000 Ft.
 • Képzés kezdete: 2013. február 16., 2013. szeptember 13.

A felvétel feltétele: pedagógusképzési területen alapképzésben (korábban főiskolai szintű képzésben) szerzett oklevél vagy tanári oklevél

Képzési idő: 2 félév. A képzés elvégzése kiváltja a pedagógus szakvizsga két féléves választható tanulmányi területet, így további 2 félév alatt a pedagógus szakvizsga is megszerezhető.

A képzés a 2012/2013. tanév tavaszi félévében, keresztféléves képzésként is indul. A képzési napok péntek délelőttre és délutánra, illetve szombat délelőttre és délutánra esnek. A képzés díja: 140.000 Ft /félév.

A szakirányú továbbképzés célja olyan pedagógus szakemberek képzése, akik az oktatás területén az eredményesség érdekében hatékonyan használják az információs- és kommunikációs technológia oktatást támogató eszközeit és alkalmazásait, beleértve a tanítási-tanulási folyamat tanórai és tanórán kívüli tevékenységeinek térbeli és időbeli kiterjesztését is. A képzés eredményeként a pedagógusok olyan innovációs készségre, célorientált eszközhasználatra és módszertani kultúrára tesznek szert, amellyel biztos alapon, hatékonyan tudnak akár a hagyományos, akár az újszerű módszertani megoldásokkal dolgozó oktatási- nevelési intézmények keretei között is tevékenykedni. A szakirányú továbbképzés megfelelő alapot adhat a pedagógusoknak a saját személyes tanulási környezetük továbbfejlesztéséhez is.

A jelentkezéssel kapcsolatban további információ, illetve jelentkezéshez szükséges űrlap elérhető a PPK továbbképzési oldalon

A képzés oldala a FELVI portálon

Az Információs és kommunikációs technológiák oktatásmódszertani szaktanácsadás szakirányú továbbképzési szak tanterve
2 félév, 60 kredit, 245 óra

Általános pedagógiai, módszertani témakörök (7 kredit)

 • Információs társadalom (1 kredit)
 • Oktatásmódszertan (3 kredit)
 • Digitális nemzedékek (3 kredit)
 • Információs és kommunikációs kompetenciafejlesztés (10 kredit)
 • Online és offline tartalomkezelés (4 kredit)
 • Online eszközrendszerek és alkalmazások (2 kredit)
 • Kollaboratív tartalomfejlesztés (4 kredit)

Oktatásmódszertani témakörök (24 kredit)

 • A prezentálás módszertana (3 kredit)
 • Multimédia az oktatásban (4 kredit)
 • Az interaktív tábla módszertana (3 kredit)
 • Online tanulási környezetek és tartalomkezelő rendszerek I. (3 kredit)
 • Online tanulási környezetek és tartalomkezelő rendszerek II. (3 kredit)
 • IKT által támogatott pedagógiai tervezés és értékelés (3 kredit)
 • IKT által támogatott differenciálás (3 kredit)
 • Online identitás és ePortfolió (2 kredit)
 • Pszichológia társtudományi témakörök (3 kredit)
 • Az információs társadalom pszichológiája (3 kredit)

Gyakorlati képzés (8 kredit)

 • Intézményi gyakorlat (3 kredit)
 • Mikrotanítás (5 kredit)

Szabadon választható témakörök (3 kredit)
A szakdolgozat kreditértéke (5 kredit)