Oktatásinformatikai fejlesztő és tanácsadó

Szakirányú továbbképzés neve: Oktatásinformatikai fejlesztő és tanácsadó

Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve: oktatásinformatikai fejlesztő és tanácsadó

 • Jelentkezési határidő: 2013. január 15., 2013. július 1.
 • Jelentkezés módja: honlapról letölthető jelentkezési lapon.
 • Jelentkezés díja: 7000 Ft.
 • Képzés kezdete: 2013. február 16., 2013. szeptember 13.

A felvétel feltétele: pedagógusképzési területen alapképzésben (korábban főiskolai szintű képzésben) szerzett oklevél vagy tanári oklevél

Képzési idő: 2 félév. A képzés elvégzése kiváltja a pedagógus szakvizsga két féléves választható tanulmányi területet, így további 2 félév alatt a pedagógus szakvizsga is megszerezhető.

A képzés a 2012/2013. tanév tavaszi félévében, keresztféléves képzésként is indul. A képzési napok péntek délelőttre és délutánra, illetve szombat délelőttre és délutánra esnek. A képzés díja: 140.000 Ft /félév.

A szakirányú továbbképzés olyan pedagógus szakemberek képzése, akik képesek magas szintű jártassággal rendelkeznek az információs- és kommunikációs technológiák oktatásban való alkalmazásához szükséges ismeretekkel és nagyrészt saját tevékenységük alapján, illetve tanácsadói és mentor szerepben közreműködve képesek a jó gyakorlatok hétköznapi pedagógiai munkában való meghonosítására. Átfogó módszertani eszköztáruknak köszönhetően – szaktárgytól függetlenül – képesek támogatni pedagógus kollégáikat az információs- és kommunikációs technológiák tanórai és tanórán kívüli felhasználásával kapcsolatban. A továbbképzést elvégző szakemberek a képzés során elsajátított ismeretek birtokában képesek az oktatási intézményekben zajló folyamatok korszerűsítésére, illetve az intézményi pedagógiai gyakorlat fejlesztésére és ezzel az intézmény oktatási hatékonyságában fontos szerepet játszó oktatás-informatikai módszerek fenntartható fejlesztésére. A képzést követően, az egyes intézmények IKT-stratégiáit megismerve fejlesztő javaslatokkal segítik az intézmények vezetőit, és az ott dolgozó kollégákat, illetve figyelemmel kísérik és folyamatosan támogatják a módszertani és szervezeti kultúra változásait.

A jelentkezéssel kapcsolatban további információ, illetve jelentkezéshez szükséges űrlap elérhető a PPK továbbképzési oldalon

A képzés oldala a FELVI portálon

Az oktatásinformatikai fejlesztő és tanácsadó szakirányú továbbképzési szak tanterve
2 félév, 60 kredit, 245 óra

Általános pedagógiai témakörök (9 kredit)

 • Információs társadalom (3 kredit)
 • Digitális írástudás (3 kredit)
 • Az oktatási folyamat komplex elemzése (3 kredit)

Intézményfejlesztés és mentorálás (26 kredit)

 • Intézményértékelés és fejlesztés (3 kredit)
 • Intézményi állapotfelmérés és önértékelés (5 kredit)
 • Mentorálás, folyamattanácsadás (3 kredit)
 • Oktatásmódszertani esettanulmányok I. Intézményi jó gyakorlatok (5 kredit)
 • Oktatásmódszertani esettanulmányok II. Tanári jó gyakorlatok (5 kredit)
 • Oktatásmódszertani esettanulmányok III. Mentorálási jó gyakorlatok (5 kredit)

Oktatási környezetek és online kommunikáció (13 kredit)

 • Online tanulási környezetek és tartalomkezelő rendszerek I. (3 kredit)
 • Online tanulási környezetek és tartalomkezelő rendszerek II. (3 kredit)
 • Online identitás és ePortfólió (2 kredit)
 • Intézmények online kommunikációja (3 kredit)
 • Információs és adminisztratív rendszerek az oktatásban (2 kredit)

Fejlesztő tréningek (4 kredit)

 • Tanári szerepértelmezések (2 kredit)
 • Konfliktuskezelés (2 kredit)

Szabadon választható tárgyak (3 kredit)
A szakdolgozat kreditértéke (5 kredit)

Összesen 60 kredit